top of page

תרבות של סולידריות

מכירת עבודות אמנות עבור

״תרבות של סולידריות״ מספקת רשתות תמיכה לקהילות מוחלשות דרך סיוע בחלוקות סלי מזון, בישול אוכל חם, שיפוץ בתים, כיסוי חובות, ליווי קשישים, תרגום, סיוע בבירוקרטיה ועוד. הפעילות היא בהתנדבות מלאה ללא מטרת רווח. 

בימים אלו, יותר מאי פעם, רשתות התמיכה הללו צריכות להתרחב ולהתחזק. 

התיבה תארח את ערב ההופעות המיוחד שבו ההכנסות מהכרטיסים כמו גם ממכירת עבודות האמנות אשר גם מוצגות כאן בעמוד זה יתרמו במלואן לטובת מערך הסיוע של ״תרבות של סולידריות״.

פרטים נוספים על ״תרבות של סולידריות כאן.

bottom of page